Novin Gene

Real-Time PCR Kits

MTHFR-677 RQ Kit

تشخیص جهش MTHFR (C677T)

MTHFR نام اختصاری آنزیم متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (Methylenetetrahyrofolate reductase) می باشد که در تنظیم متابولیسم فولات (folate) و هموسیستئین (homocysteine) نقش دارد. جایگزینی C677T در ژن این آنزیم، فعالیت آن را به میزان ۳۰ تا ۶۵% کاهش میدهد. جایگزینی A1298C نیز باعث کاهشی حدود ۱۵ تا ۳۰% در فعالیت این آنزیم می شود. لذا این جایگزینی ها از مهم ترین عوامل ژنتیکی موثر بر میزان هموسیستئین خون و متابولیسم آن محسوب می شوند و در نتیجه با طیف وسیعی از بیماری ها مرتبط می گردند. از جمله می توان ترومبوز شریانی، تصلب شرائین، بیماری قلبی ناشی از عروق کرونر، نقص لوله عصبی (در دوران جنینی)، انواعی از سرطان، اثرات جانبی برخی داروها و پوکی استخوان را نام برد. البته باید توجه داشت که در موارد فوق اتفاق نظر وجود ندارد و گاهی یافته ها متناقض می باشند. شیوع این جایگزینی در جوامع مختلف متفاوت است و بین ۴% تا ۵۰% متغیر می باشد.

کیت MTHFR-677 برای تشخیص جایگزینی C677T در ژن MTHFR به روش Real-Time PCR طراحی و تولید شده است.

Description

نکات مهم

کاربری آسان

کاربری آسان: میکسPCR  کیت حاوی کلیه مواد لازم برای شناسایی این پلی مورفیسم بوده و نیازی به آماده سازی یا افزودن سایر موارد ندارد. بنابراین آزمایش به سادگی با افزودن میکس و سپسDNA  به لولهPCR  قابل انجام بوده و نتیجه بر اساس روش Allelic Discrimination و با توجه به           Scatter Graph مشاهده می شود.

کنترل داخلی

در این آزمایش هر یک از آلل های نمونه  می تواند به عنوان کنترل داخلی عمل کند. هر نمونه ای باید برای یکی و یا هر دو نوع پلی مورفیسم مثبت باشد. بنابراین واکنش علاوه بر کنترل کیفیت نمونه گیری و استخراج DNA، می تواند وجود عوامل مزاحم و یا خطای آزمایش را آشکار ساخته و از نتیجه منفی کاذب پیشگیری کند.

 دقت و صحت نتایج

میکس و شاهدها در سری های متوالی تولید شده و هر سری تنها پس از طی مراحل کنترل کیفی و بررسی دقّت و صحّت نتایج توسط نمونه های تایید شده توزیع می شود.

تنظیم سریع و آسان

فایل ارسالی به همراه کیت با انجام تنظیمات حرارتی و فلورسانس علاوه بر آماده سازی سریع و آسان دستگاه، نقش کاربر و احتمال خطا را به حداقل می رساند.

محتویات

کیت حاوی  PCR Mix، شاهد مثبت هموزیگوت، شاهد مثبت هتروزیگوت، شاهد منفی  یا هموزیگوت سالم، آب، دفترچه راهنما و یک لوح فشرده می باشد.

بسته بندی

کیت در قالب های بیست و چهار، چهل و هشت، و نود و شش واکنش ۲۵ میکرولیتری در دسترس می باشد.

پشتیبانی علمی و فنی

تیم پشتیبانی همواره همراه شما و  آماده پاسخگویی و مشاوره از طریق تلفن و ایمیل می باشد. حضور در آزمایشگاه شما و برگزاری دوره های آموزشی یک روزه نیز از جمله خدماتی است که می توانید از آن بهره مند شوید.

MTHFR-677 RQ Quick Guide
MTHFR-677 RQ Manual
MTHFR-677 RQ StepOne Templates
MTHFR-677 RQ RotorGene Templates

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MTHFR-677 RQ Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *