Novin Gene

Real-Time PCR Kits

Factor II RG Kit

تعیین جهش پروترومبین یا  فاکتور دو ( G20210A )

پروترومبین یا فاکتور ۲ پیش ساز ترومبین در فرایند انعقاد خون است. جهش G20210A در ژن پروترومبین بعد از فاکتور ۵ لیدن، شایع ترین عامل ژنتیکی ترومبوآمبولی وریدی venous thromboembolism (VTE) می باشد. این جهش خطر وقوع VTE را دو تا هفت برابر افزایش می دهد. همچنین باعث افزایش احتمال سقط جنین نیز می شود. میزان شیوع این جهش در جوامع مختلف، متفاوت و بین نیم تا پنج درصد متغیر می باشد. تشخیص این جهش تنها از طریق بررسی DNA مربوط به ژن فاکتور ۲ (F2) ممکن است.

کیت فاکتور ۲ برای تشخیص جهش G20210A به روش Real-Time PCR و با استفاده از دستگاه Rotor-Gene طراحی و تولید شده است.

Description

نکات مهم

کاربری آسان

میکس PCR کیت حاوی کلیه مواد لازم برای شناسایی این جهش بوده و نیازی به آماده سازی یا افزودن سایر موارد ندارد. لذا آزمایش به سادگی با افزودن میکس و سپس DNA به لوله  PCRقابل انجام بوده و نتیجه در منحنی ذوب کانال
Green/FAM مشاهده می شود .

کنترل داخلی

این کیت نیازی به کنترل داخلی ندارد زیرا هر نمونه ای باید برای یکی و یا هر دو آلل طبیعی و جهش یافته مثبت باشد. لذا واکنش علاوه بر کنترل کیفیت نمونه گیری و استخراج DNA می تواند وجود عوامل مزاحم و یا خطای آزمایش را آشکار ساخته و از نتیجه منفی کاذب پیشگیری کند.

 کنترل کیفیت

میکس و شاهدها در سری های متوالی تولید شده و هر سری تنها پس از طی مراحل کنترل کیفی و بررسی اختصاصیت، حساسیت و  صحت، توزیع می شود.

تنظیم سریع و آسان

فایل ارسالی به همراه کیت با انجام تنظیمات حرارتی و فلورسانس علاوه بر آماده سازی سریع و آسان دستگاه، نقش کاربر و احتمال خطا را به حداقل می رساند.

محتویات

کیت حاوی  PCR Mix، شاهد مثبت هموزیگوت، شاهد مثبت هتروزیگوت، شاهد منفی  یا هموزیگوت سالم، آب، دفترچه راهنما و یک لوح فشرده می باشد.

بسته بندی

کیت در قالب های بیست و چهار، چهل و هشت، و نود و شش واکنش ۲۵ میکرولیتری در دسترس می باشد.

پشتیبانی علمی و فنی

تیم پشتیبانی همواره همراه شما و  آماده پاسخگویی و مشاوره از طریق تلفن و ایمیل می باشد. حضور در آزمایشگاه شما و برگزاری دوره های آموزشی یک روزه نیز از جمله خدماتی است که می توانید از آن بهره مند شوید.

Factor II RG Quick Guides
Factor II RG Manual
Factor II RotorGene Templates

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Factor II RG Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *